REPARTIMENT DE PERDIUS ANY 2017

06/02/17

6 de febrer de 2017

REPOBLACIÓ PERDIUS ROGES I XERRES ANY 2017

Sr. President Societat de Caçadors,

 

Per tal de procedir al repartiment de les mateixes, l’administració sol·licita que la societat de caçadors disposi, en la seva àrea privada de caça, de la infraestructura necessària per a l’aclimatació de les perdius (voladors o gàbies adequades) i que hi consti la repoblació en el seu Pla Tècnic de Gestió Cinegètica.

Així mateix, us recordem que en cap supòsit, es permetrà la comercialització d’aquestes perdius, ni el seu trasllat posterior a altres granges, ni el seu alliberament. En conseqüència, només està permesa la repoblació durant l’època de veda fins un més abans del inici del període hàbil de caça,  dins de l’àrea privada de caça, degudament autoritzada per l’administració.

En cas d’estar interessants en la realització de repoblacions amb aquestes perdius,  haureu d’ omplir la sol·licitud degudament complimentada i sol·licitar-ho  abans del dia 30 de març de 2017, mitjançant el model que s’ adjunta en aquest escrit.

Recordeu que per tal de poder accedir a l’entrega de les perdius  sol·licitades haureu  d’estar al corrent del corresponent pagament de la documentació de l’any 2016 i donar compliment al requeriment establert en els Estatuts socials de la FCC en quant a la condició de soci, havent sol·licitat com a mínim 12 federatives. Les societats de caçadors que hagin estat avisades per recollir les perdius i no ho facin,  perdran tots els seus drets sobre la seva adquisició.

Esperant que tingui una bona rebuda us saludem molt afectuosament.

 

LA JUNTA DE LA R.T. DE LLEIDA DE LA F.C.C.

Share this
Go to top