La FCC es suma a la campanya iniciada per la Federació Andalusa de Caça; a les municipals #lacaçatambévota

22/03/19

La FCC presentarà un moció de recolzament a la caça i als ocellaires a tots els municipis catalans per portar les dos activitats al centre del debat polític i poder escoltar la posició dels partits a nivell local

La campanya #LaCaçaTambéVota #LaCazaTambiénVota, ha estat ideada per la Federació Andalusa de Caça, a qui aprofitem per felicitar molt sincerament per la iniciativa així com agrair-los la seva predisposició a col·laborar amb nosaltres per tal de poder-ho aplicar també a Catalunya.

Amb aquesta campanya, l’objectiu és traslladar la caça i l’activitat ocellaire al debat polític dels plens municipals i que els polítics i partits locals prenguin partit envers aquestes activitats. D’aquesta manera, es posarà en coneixement dels/de les caçadors/es i ocellaires quina és la posició que prenen els partits del seu municipi de cara a les Eleccions Municipals del proper diumenge 26 de maig.

Prenent l’exemple de l’escrit de la Federació Andalusa de Caça, s’ha elaborat una moció de suport a les nostres activitats, en la qual posem de manifest la seva importància social, econòmica i mediambiental. Aquest escrit es presentarà seguint els canals pertinents des de la Federació Catalana de Caça i/o des de les mateixes societats i posteriorment, caldrà la màxima implicació de les societats de cada municipi, per fer-ne difusió entre els/les seus/seves polítics/polítiques, alcalde/alcaldessa i representants, per tal que ho presentin al ple per debatre i aprovar o rebutjar la moció, aportant els arguments que considerin en cada cas.

Per portar a terme aquesta campanya caldrà comptar amb la col·laboració de les Societats de Caça i Ocellaires que han de demostrar una vegada més, la seva implicació amb el seu municipi.

A mesura que es coneguin els resultats de les mocions presentades, siguin aprovades o rebutjades, s’anirà registrant a la Federació Catalana de Caça i l’objectiu serà fer públics els resultats i tota la informació relacionada per tal que tothom ho pugui consultar.

Aquesta és una campanya ambiciosa que dependrà molt de la implicació i la feina de les nostres societats i per elles serà tot el protagonisme de la campanya. Volem que funcioni per escoltar les opinions reals i argumentades de la gent del territori, deixant de banda el discurs imperant als grans mitjans de comunicació.   

 

Com participar a #LaCaçaTambéVota?   

Les Societats que vulguin participar i implicar-se amb aquesta campanya caldrà que ho notifiquin, en funció del seu territori, a:

  • Terres de l’Ebre; info@fccterresebre.cat o 977 07 11 85
  • Lleida; Jaume Teixidó jaumeteixidocami@gmail.com o 626.817.739
  • Girona; Josep Blanquera josepblanquera@fedcagir.cat o 611.428.256 
  • Barcelona; info@fedecazabarcelona.com o 93 268 23 07
  • Tarragona; Jose Pérez fcct@fcctarragona.cat

Si el vostre ajuntament permet que s’entri l’escrit en paper al Registre, com es feia tradicionalment, la mateixa societat se’n pot encarregar. Si aquest és el cas, caldrà que us retornin una còpia segellada quan entreu el document.

També caldrà que aviseu al contacte corresponent del vostre territori i envieu escanejada la còpia segellada conforme s’ha presentat la moció. D’aquesta manera portarem registre de les mocions presentades. 

Si no us deixen presentar-ho en paper i us demanen que ho feu electrònicament, aviseu als contactes que us hem facilitat i la Federació Catalana de Caça farà el tràmit i us avisarem quan s’hagi entrat.

Un cop presentat, heu de procurar que algun partit polític ho porti al ple perquè es faci el debat i prenguin una decisió sobre l’aprovació o el rebuig de la moció. També haureu d’estar pendents de quan ho discutiran i de la resolució que en surti per informar-ne al contacte corresponent del vostre territori.

Només amb una comunicació fluida podrem portar un registre de totes les mocions presentades i el resultat final dels debats.  

Us adjuntem un model de moció plenària per presentar al vostre ajuntament

 

 

 

 

 

Share this
Go to top