Comunicat de suport a tots els afectats pel devastador incendi a la Ribera d’ Ebre, Baix Segrià i part de les Garrigues

28/06/19

Comunicat de suport a tots els afectats pel devastador incendi

a la Ribera d’ Ebre, Baix Segrià i part de les Garrigues

 

 

En nom de tots els caçadors federats a la província de Lleida volem donar el nostre suport a tots els afectats pels greus danys provocats pel devastador incendi que a hores d’ ara encara està incontrolat.

 

Aquest devastador foc que afecta a la Ribera d’ Ebre, Baix Segrià i part de Les Garrigues ja ha cremat 6.500 hectàrees de terreny. També ha obligat el confinament de la població de Bovera per motius de seguretat. La gran tasca dels voluntaris, bombers, unitats militars d’ emergències, Agents Rurals, protecció civil i els Mossos d’ Esquadra de ben segur que aturarà aquest foc. El nostre més sincer agraïment a tots ells.

Les condicions climatològiques han estat un factor determinant per afavorir aquest foc. Tot i així el Govern de la Generalitat de Catalunya hauria d’ avaluar la seva política forestal i millora-la. Hauria d’ invertir més en les zones rurals desafavorides i dotar de més mitjans a tots els que intervenen al territori.

Vull expressar la nostra solidaritat a totes les àrees privades de caça arrasades i com a president de la Federació de Caça de Lleida obrirem una línia d’ ajuts als afectats.

Finalment recordar que segons la Resolució ARP/831/2019, de 3 d’ abril, per la qual es fixen les espècies objecte d’ aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2019/2020 en tot el territori de Catalunya i segons el punt 14.4 diu: “quan per risc d’ incendis forestals s’ activi el nivell 3 del Pla Alfa, no es pot dura terme l’ exercici de la caça en els municipis afectats. La situació d’ activació del Pla Alfa es pot consultar a la web del Departament d’ Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, http:www.gencat.cat/medinatural/incendis/plaalfa/.

 

 

 

 

 

 

Share this
Go to top