Caceres de cérvol femella a la RNC de Boumort per compliment del pla d’aprofitament

15/12/17

Avui obrim les inscripcions perquè tots els caçadors/es federats/es puguin omplir el
qüestionari per participar al sorteig de 20 permisos de caça de cérvols femella a la
Reserva Nacional de Caça de Boumort per tal de complir amb el pla d’aprofitament.
La RNC de Boumort ofereix la possibilitat de realitzar captures de cérvol femella,
mitjançant el pagament de les quotes vigents corresponents. Durant la realització
d’aquestes caceres es permetrà la captura de més d’un exemplar per tal de donar
compliment a l’esmentat pla tècnic. Les caceres es programaran en dies laborables fins
al 28 de febrer com a termini màxim. Així mateix, es podrà programar més d’una
cacera per dia sempre i quan els caçadors hi estiguin interessats. En aquest sentit, els
caçadors/es agraciats/des amb aquests permisos es podran agrupar, si així ho
desitgen, en grups de dos o tres persones.
Informació general
 Sorteig de 20 permisos per la caça de cérvol femella
 Caçadors i caçadores federats
 Quota d’entrada 53,24 €
 Quota complementària per peça caçada de 55,38 €
 Caceres en dies laborables fins al 28 de febrer
Inscripcions
 A través de la pàgina web de la Federació Catalana de Caça omplint el formulari
que hem habilitat.
 El 4 de gener de 2018 serà l´últim dia hàbil per realitzar la inscripció.
Observacions
En el cas de comptar amb més inscripcions que el número màxim de permisos atorgats
es durà a terme un sorteig el dia 8 de gener a les 16.00 hores a l’oficina de la
Federació Catalana de Caça (Rambla Guipúscoa, 23-25 3r C Barcelona) i serà públic,
tots/es aquells/es que vulguin i/o puguin poden venir a presenciar-lo.

Share this
Go to top