Notícies

DECRET 9/2019, de 8 de gener, relatiu a la recollida, el transport, el condicionament i la comercialització de
caça silvestre destinada al consum

La Federació Catalana de Caça tanca un acord amb Mutuasport per
reduir l’import de la federativa ocellaire
L’acord ha permès reduir el preu del document federatiu en 5€ adaptant les

La Federació Catalana de Caça tanca un acord amb Mutuasport per
reduir l’import de la federativa ocellaire
L’acord ha permès reduir el preu del document federatiu en 5€ adaptant les

CAMPANYA INFORMATIVA I PREVENCIO

Campionat Provincial de Caça de la Becada 2018

 

Lleida, a 27 d’ octubre de 2018

 

CAMPIONAT PROVINCIAL DE CAÇA MENOR AMB GOS 2018

 

Pàgines

Go to top